Visie & Beleidsplein

Regimes in Zoetermeer

een onderzoek naar stedelijke regimes rondom het leisure- en het sportbeleid

Fraaije, B. (2008). Regimes in Zoetermeer: een onderzoek naar stedelijke regimes rondom het leisure- en het sportbeleid. Tilburg: Universiteit van Tilburg.

Het doel van dit onderzoek is om aan de hand van de (Urban regime) theorie inzicht te verkrijgen in de vraag in welke mate er in Zoetermeer sprake is van publiekprivate samenwerkingsverbanden rondom het leisure beleid en het sportbeleid en hoe deze zijn georganiseerd. Daarna is de verhouding tussen beide verbanden geanalyseerd, waarbij is bekeken of er een relatie is tussen de regimes en in hoeverre het regime rondom het sportbeleid onderdeel uitmaakt van het regime rondom het leisure beleid. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Universiteit van Tilburg,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Bas Fraaije

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
samenwerking
samenwerkingsverbanden
scripties
sport (algemeen)
sportbeleid
steden
stedenbeleid
vrije tijd