Visie & Beleidsplein

Topsport in Almere 1997-2007

een scenario

Vegt, J.H. van der (1996). Topsport in Almere 1997-2007: een scenario. Almere: Gemeente Almere.

In dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal: welke (maatschappelijke en promotionele) effecten verwacht een gemeente in het algemeen (en Almere in het bijzonder) met de doelstelling topsportstad te bereiken, welke bevorderende en belemmerende factoren zijn er in Almere aanwezig om de stad tot topsportstad te maken en op welke wijze en met welk scenario kan het gemeentebestuur er aan bijdragen dat Almere in 2007 topsportstad is? Deze probleemstelling is uitgewerkt in een aantal onderzoeksvragen. Als conceptueel kader voor het onderzoek is gekozen voor een viertal elementen die met het thema in sterke wisselwerking staan of zouden moeten staan. Dit zijn: het promotiebeleid van Almere; het lokale bedrijfsleven; breedtesport en; organiserend vermogen in de stad. De resultaten van het onderzoek worden in deze scriptie gepresenteerd.

Uitgever(s): Gemeente Almere, Universiteit Twente,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

J.H. van der Vegt

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
scripties
sportbeleid
steden
topsport
topsportbeleid