Visie & Beleidsplein

Van sportpark naar vrijetijdspark

een onderzoek naar gebruik, zingeving en waardering van de Amsterdamse sportparken Voorland en Middenmeer

Rinsema, F.J. (1996). Van sportpark naar vrijetijdspark: een onderzoek naar gebruik, zingeving en waardering van de Amsterdamse sportparken Voorland en Middenmeer. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant.

De gemeente Amsterdam voert al enkele jaren een compacte stad beleid. Met het structuurplan 'Amsterdam Open Stad' is daar geen verandering in gekomen. Dit plan gaat uit van intensivering van de ruimte, en kwaliteitsverbetering daarvan. De leefbaarheid van de stad moet in orde blijven. Het streven naar een compacter geheel leidde er wel toe dat een deel van sportpark Voorland, voetbalstadion 'De Meer' en enkele omringende velden, bebouwd gaan worden met woningen. Verder zijn delen van de Watergraafmeerse sportparken Voorland en Middenmeer aangewezen als locaties waar ten dele woningbouw mogelijk is. Tegen deze achtergrond wilde het stadsdeel Watergraafsmeer graag weten welke functie de sportparken Voorland en Middenmeer hebben op het gebied van sport en recreatie voor het stadsdeel Watergraafsmeer en de gemeente Amsterdam. De probleemstelling die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: wat is het gebruik, de zingeving en de waardering van de sportparken Voorland en Middenmeer voor Amsterdam, nu en in de toekomst? Welke consequenties kan dit hebben voor het ruimtelijk beleid?

Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant,

Download(s)

Van sportpark naar vrijetijdspark : een onderzoek naar gebruik, zingeving en waardering van de Amsterdamse sportparken Voorland en Middenmeer

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Frans Rinsema

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ruimtelijke ordening
scripties
sportaccommodaties
sportvelden
steden
stedenbeleid
vrije tijd