Visie & Beleidsplein

De organisatie van bvo's in de Toto Divisie

een onderzoek naar de kwaliteit van de organisatie van betaald voetbalorganisaties in de Toto Divisie

Smit, H. (2000). De organisatie van bvo's in de Toto Divisie: een onderzoek naar de kwaliteit van de organisatie van betaald voetbalorganisaties in de Toto Divisie. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant.

Dit onderzoek naar de kwaliteit van de organisatie van bvo's in de Toto Divisie is uitgevoerd in opdracht van de KNVB. Dit verdiepingsonderzoek richt zich op het algemene beleid. Het eerste doel van dit onderzoek is het verwerven van inzicht in, en het meten van, variabelen die een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de organisatie van bvo's in de Toto Divisie én het inventariseren van de resultaten die door de bvo's worden behaald. Het tweede doel is het verwerven van inzicht in mogelijke verbeterpunten en eventuele succesfactoren, door bvo's onderling met elkaar te vergelijken, teneinde te komen tot algemene aangrijpingspunten voor beleid. Om deze doelstellingen te bereiken, is door middel van onderzoek een antwoord gevonden op de volgende probleemstelling: in hoeverre kan de kwaliteit van de organisatie van bvo's in de Toto Divisie worden verbeterd? Bij dit hoofdrapport hoort een apart bijlagenboek.

Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Henk Smit

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Betaald Voetbal Organisaties
beleid
kwaliteit
organisaties
scripties
topsport
voetbal