Visie & Beleidsplein

Quick scan sportbeleid in Maastricht 2012

Romijn, D., Bakker, S., & Poel, H. van der (2012). Quick scan sportbeleid in Maastricht 2012. Utrecht: Mulier Instituut.

Deze quick scan verschaft inzicht in de actuele situatie omtrent sport in de gemeente Maastricht, enerzijds op basis van interlokale vergelijkingen en anderzijds door de cijfers in Maastricht af te zetten tegen landelijke cijfers en cijfers van vergelijkbare gemeenten met 85.000 tot 160.000 inwoners. De kengetallen die in dit rapport worden gepresenteerd, hebben betrekking op elementen van het sportbeleid die nodig zijn om de effectiviteit en doelmatigheid van het beleid vast te stellen. Daarnaast doen de auteurs suggesties voor kengetallen die bruikbaar of nodig zijn om het toekomstig Maastrichtse sportbeleid te kunnen monitoren.

In deze rapportage wordt antwoord gegeven op een viertal onderzoeksvragen:

  1. welke kengetallen zijn beschikbaar op basis van bestaande gegevens?;
  2. hoe scoort Maastricht op die kengetallen in de periode 2004-2012?;
  3. hoe verhouden de scores van Maastricht zich tot de scores van vergelijkbare gemeenten (inwoneraantal 85.000-160.000) en/of landelijke cijfers?;
  4. welke kengetallen zijn nodig en/of wenselijk voor het monitoren van lokaal sportbeleid, en in het bijzonder het sportbeleid van de gemeente Maastricht?

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Quick scan sportbeleid in Maastricht 2012

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Romijn
Sven Bakker
Hugo van der Poel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
sportbeleid