Visie & Beleidsplein

Werken aan sociale kwaliteit

welzijnsnota 1999-2002 (deel B)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (1999). Werken aan sociale kwaliteit: welzijnsnota 1999-2002 (deel B). Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Werken aan sociale kwaliteit is de opdracht aan het welzijnsbeleid voor de komende jaren. Een opdracht die rechtstreeks voortvloeit uit een doel dat het kabinet zich heeft gesteld, namelijk de versterking van de sociale infrastructuur. Daaronder wordt verstaan: "Het geheel van organisaties, diensten en voorzieningen dat tot doel heeft individuele burgers in hun eigen omgeving de mogelijkheid van maatschappelijke participatie te bieden". Deze Welzijnsnota heeft het karakter van een raamnota: ze beschrijft de bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan het welzijnsbeleid dat als een gezamenlijk product van veel verschillende partners vorm moet krijgen. De nota biedt door middel van de programmastructuur ruimte voor een creatieve invulling en aanpak, en schept tevens de mogelijkheden voor een effectieve samenwerking.

Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),

Download(s)

Werken aan sociale kwaliteit : welzijnsnota 1999-2002 (deel B)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kwaliteitsmanagement
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
sociale infrastructuur
welzijn