Visie & Beleidsplein

Ontwikkelingen in het sportbeleid

een visie op toekomstig gemeentelijk sportbeleid in Zuidoost-Brabant

Stichting Sportservice Noord-Brabant (1997). Ontwikkelingen in het sportbeleid: een visie op toekomstig gemeentelijk sportbeleid in Zuidoost-Brabant. Goirle: Stichting Sportservice Noord-Brabant.

Deze publicatie betreft een schets ten aanzien van ontwikkelingen in het (gemeentelijk) sportbeleid. Deze schets is het resultaat van een studie van het 'Vakoverleg ambtenaren sportzaken Zuidoost-Brabant'. Diverse terugkerende discussies inzake de ontwikkeling in het sportbeleid vormden aanleiding voor dit vakoverleg tot het instellen van een werkgroep. De studie is beschrijvend van aard. Het is ook nadrukkelijk geen beleidsstuk, waarin keuzes worden gemaakt. Het stuk heeft de status van referentiekader voor te vormen beleid. In de studie is een onderzoek opgenomen dat op verzoek van de werkgroep is uitgevoerd met medewerking van 62 eerstejaars studenten van het Economisch Lyceum Eindhoven.

Uitgever(s): Stichting Sportservice Noord-Brabant,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Stichting Sportservice Noord-Brabant

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsondersteuning
gemeentelijk beleid
sportbeleid
toekomst