Visie & Beleidsplein

Vrouwen in de sport

van project naar regulier beleid

aanbevelingen voor beleid naar aanleiding van het project vrouwen in de sport (1992-1995) van Recreatie Rotterdam

Hoef, A. van de, Schenkeveld, C., Kassels, M., Boogaarts, I., Claassen, K., & Haak, A. (1996). Vrouwen in de sport: van project naar regulier beleid, aanbevelingen voor beleid naar aanleiding van het project vrouwen in de sport (1992-1995) van Recreatie Rotterdam. Rotterdam: Recreatie Rotterdam.

In deze brochure wordt een selectief aantal producten en activiteiten beschreven die in de loop van het vier jaar durende project Vrouwen in de Sport zijn ontwikkeld. In hoofdstuk 2 wordt het deelproject stimulering van sportdeelname beschreven. Het deelproject kadervorming volgt in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 beschrijft het deelproject de sociale veiligheid van sportaccommodaties en tenslotte wordt in hoofdstuk 5 het deelproject zelfverdediging aan de orde gesteld. Per deelproject wordt een korte beschrijving gegeven van wat er is bedacht en uitgevoerd en wat de belangrijkste conclusies zijn. In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 6, wordt een over-all conclusie getrokken. Wat heeft vier jaar werken aan emancipatiebeleid binnen de sport opgeleverd en waar liggen de mogelijkheden voor vrouwen om veilig te sporten, een kaderfunctie te vervullen en weerbaarder te worden? Is het nog nodig om apart aandacht te besteden aan vrouwen en meisjes in sportbeleid?

Uitgever(s): Recreatie Rotterdam,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Alice van de Hoef
Carla Schenkeveld
Mireille Kassels
Inez Boogaarts
K. Claassen
Annemieke Haak

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

emancipatie
gender
meisjes
sport (algemeen)
sportbeoefening
sporters
sportkader
vrouwen