Visie & Beleidsplein

Sportclubs bekennen kleur

Willems, T. (1995). Sportclubs bekennen kleur.

Het magazine 'Sportclubs bekennen kleur' maakt deel uit van de gelijknamige campagne van het programma 'Jeugd en Sport' van de Koning Boudewijnstichting. Deze campagne wil laagdrempelig en pretentieloos zijn: sport is niet dé oplossing voor allerhande samenlevingsproblemen, maar kan wel een wezenlijke bijdrage leveren aan het sociale participatieproces van een groot aantal migrantenkinderen en -jongeren. Naast het magazine worden twee oproepen gelanceerd. Een eerste oproep richt zich op alle sportclubs in Vlaanderen, waarbij zij de mogelijkheid krijgen om projecten omtrent het stimuleren van de sport bij de doelgroep in te dienen en daarvoor een financiële ondersteuning kunnen krijgen. Een tweede oproep wil individuele migrantenjongeren, die een sportkaderopleiding willen volgen, ondersteunen in de vorm van een beurs.

Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Tom Willems

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Vlaanderen
burgerparticipatie
jeugd
jeugdparticipatie
jongeren
kinderen
minderheidsgroepen
nieuwe Nederlanders
participatie
sportbeoefening
sportverenigingen