Visie & Beleidsplein

3e notitie behoefte aan buitensportaccommodaties

Gemeente Veenendaal (1996). 3e notitie behoefte aan buitensportaccommodaties. Veenendaal: Gemeente Veenendaal.

In 1989 heeft de gemeente Veenendaal de eerste notitie 'Behoefte aan buitensportaccommodaties' uitgebracht. Na het uitbrengen van de eerste notitie deden zich ontwikkelingen voor welke hebben geleid tot de tweede notitie. In deze in 1991 vastgestelde notitie werden de uitgangspunten van de eerste notitie gehandhaafd, aangevuld met een aantal punten. In de vraag naar sportaccommodaties zijn veranderingen te constateren. Daarbij is in Veenendaal nog de volgende tendens waar te nemen: de voetbalsport loopt iets terug ten gunste van andere sporten als gevolg van meer aanbod. Aan de oostkant van Veenendaal is dit het duidelijkst waarneembaar omdat daar meer sportverenigingen zijn dan in andere delen van Veenendaal; individuele sporten hebben een grotere toeloop dan teamsporten. Het onderzoek van de derde notitie heeft zich tevens gericht op: inventarisatie van de bestaande situatie; analyseren van de bestaande situatie; het maken van prognoses en; het geven van oplossingen en financiƫle gevolgen daarvan. Veranderingen in sportgedrag en sportpopulatie hebben ook gevolgen voor het onderhoud en beheer van sportaccommodaties. Om hierin een evenwichtig beleid te kunnen voeren, dienen de aandachtsvelden kwantiteit, kwaliteit en exploitatie op elkaar te worden afgestemd.

Uitgever(s): Gemeente Veenendaal,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gemeente Veenendaal

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
beleidsnota's
gemeentelijk beleid
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties