Visie & Beleidsplein

Sportkennismaking voor de schoolgaande jeugd in Veenendaal

een kwalitatief onderzoek naar draagvlak onder sportverenigingen, onderwijs en gemeente

Veenstra, S. (1998). Sportkennismaking voor de schoolgaande jeugd in Veenendaal: een kwalitatief onderzoek naar draagvlak onder sportverenigingen, onderwijs en gemeente. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Om de schoolgaande jeugd aan het sporten en bewegen te krijgen worden in Nederland binnen tal van gemeenten sportactiviteiten georganiseerd. In dit onderzoek staan sportactiviteiten centraal, die speciaal voor de schoolgaande jeugd worden georganiseerd. Bij de organisatie van sportkennismakingsactiviteiten zijn verschillende participanten betrokken, zoals: sportverenigingen, gemeente en onderwijs. Deze participanten hebben verschillende belangen ten aanzien van het organiseren van sportkennismakingsactiviteiten voor de schoolgaande jeugd. Binnen het Bureau sport & recreatie van de gemeente Veenendaal bestond interesse naar de vraag in hoeverre de verschillende participanten in Veenendaal bereid zijn sportkennismakingsactiviteiten voor de schoolgaande jeugd te ondersteunen. De probleemstelling die in dit onderzoek centraal staat, luidt als volgt: in hoeverre is er binnen de gemeente Veenendaal voldoende draagvlak om sportkennismakingsactiviteiten voor het speciaal -, basis - en voortgezet onderwijs te introduceren. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht, gemeente Veenendaal,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Steffen Veenstra

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
jeugd
leerlingen
onderwijs
sportstimulering
sportverenigingen