Visie & Beleidsplein

Nota produktvernieuwing sport en recreatie

actualisering

Gemeente Eindhoven (1992). Nota produktvernieuwing sport en recreatie: actualisering. Eindhoven: Gemeente Eindhoven, Afdeling Sport en Recreatie, Dienst Maatschappelijke en Culturele Zaken.

In de beleidsnota van 1989 werden twee lijnen onderscheiden: 'de sport voor allen lijn' en 'de media sport lijn' (vanuit de benadering van topsport als media-gevoelige sport). Langs deze twee lijnen werden de diverse beleidsterreinen beoordeeld. In 1992 is de 'Nota Produktvernieuwing' toe aan een actualisering omdat ontwikkelingen in het totale sportbeleid elkaar snel opvolgen. Het beleidsterrein sport en recreatie wordt steeds breder omdat de sport zich in verschillende richtingen ontwikkelt. De 'sport voor allen lijn' blijft de belangrijkste beleidslijn in Eindhoven. Een lijn van waaruit de gemeente actief en stimulerend op de veranderingsprocessen kan inspelen, inhoudelijk en organisatorisch vernieuwingen kan invoeren om een kwalitatief goed sportprodukt te blijven bieden aan jaar burgers. Voor de komende jaren zal het accent liggen op de gebieden; accommodatiebeleid en beleid met betrekking tot sociale vernieuwing. Deze accenten worden in deze nota verder uitgewerkt. Tevens is de nota voor het overige geactualiseerd. Hierbij kan worden geconstateerd dat het zwaartepunt voor een integrale innovatieve aanpak van sport- en recreatiebeleid op lokaal niveau ligt, waarbij de hogere overheden een zeer beperkte rol hebben.

Uitgever(s): Gemeente Eindhoven, Afdeling Sport en Recreatie, Dienst Maatschappelijke en Culturele Zaken,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Gemeente Eindhoven

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
sport (algemeen)
sportaccommodaties
sportbeleid
sportstimulering
vrijetijdsbesteding