Visie & Beleidsplein

Van samen zoeken naar samen werken

wmo trendrapport 2012

Winsemius, A., Groot, N. de, Ploegmakers, M.J.H., & Storms, O. (2012). Van samen zoeken naar samen werken: wmo trendrapport 2012. Utrecht: Movisie.

Professionele organisaties waren de afgelopen jaren nog zoekend naar hun rol in de uitvoering van de Wmo en burgerverbanden voelden zich niet aangesproken door de wet. Het derde Wmo-trendonderzoek van MOVISIE laat zien dat professionele organisaties de weg inmiddels hebben gevonden. Zo richten ze zich bijvoorbeeld meer op kwetsbare groepen. Welzijn Nieuwe Stijl begint ingeburgerd te raken. Professionele organisaties werken meer met burgers en burgerverbanden. Tegelijkertijd zien we dat er ook nog veel sociaal kapitaal van de civil society onbenut blijft. Er kan nog meer samengewerkt worden in het bieden van maatschappelijke ondersteuning.

Uitgever(s): Movisie,

Download(s)

Van samen zoeken naar samen werken : Wmo trendrapport 2012

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Aletta Winsemius
Nada de Groot
Marieke Ploegmakers
Oka Storms

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

samenwerkingsverbanden
wet maatschappelijke ondersteuning