Visie & Beleidsplein

Onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rondom de school

Putten, H. van der, Oostrom, H. van, & Faber, J. (2012). Onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rondom de school. Woerden: PO Raad.

De 'Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl in en rondom de school' (hierna te noemen Onderwijsagenda SBGL) is opgesteld door de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap & Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Onderwijsagenda SBGL is bedoeld voor het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De Onderwijsagenda SBGL beslaat een periode van 4 jaar. Doel van de Onderwijsagenda SBGL is het stimuleren van scholen om te komen tot schoolbeleid met betrekking tot sport, bewegen en een gezonde leefstijl, leidend tot kwantitatieve en kwalitatieve toename van sport, bewegen en gezond leefstijlaanbod in en rondom de school. Sport en bewegen, maar ook andere aspecten van een gezonde leefstijl, zijn namelijk belangrijk voor het presteren en voor het welbevinden voor kinderen en jongeren en kan leiden tot betere schoolprestaties en minder uitval.

Uitgever(s): PO Raad, VO Raad, MBO Raad,

Download(s)

Onderwijsagenda Sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rondom de school

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hester van der Putten
Hélène van Oostrom
Jan Faber

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
primair onderwijs
schoolgezondheidsbeleid
vmbo
voortgezet onderwijs