Visie & Beleidsplein

Ledental NOC*NSF over 2011

Smink, K., & Veldhoven, N. van (2012). Ledental NOC*NSF over 2011. Arnhem: NOC*NSF.

In 2011 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS) - 5.206.184 leden. Dit is 38.355 leden meer dan in 2010. Dit is een groei van 0,7%. De sportbonden zagen hun ledental in 2011 met 45.991 leden stijgen ten opzichte van 2010. Dit is een stijging van 1,0%. In totaal hebben de sportbonden ruim 4,8 miljoen leden. De stijging in het ledenaantal wordt voor een groot deel veroorzaakt door een toename van het aantal sportende vrouwelijke senioren. Ook het aantal sportende mannelijke senioren is toegenomen, waardoor het totaal aantal sportende senioren een stijging kent van 31.531. Dit is opvallend, omdat het aantal sportende senioren -met uitzondering van 2009- jarenlang een dalende lijn vertoonde. Ook het aantal junioren is toegenomen, zowel jongens als meisjes. In totaal is het aantal sportende junioren in 2011 met 14.460 gestegen.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Download(s)

Ledental NOC*NSF over 2011

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Klaas Smink
Nicolette van Veldhoven

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
leden
sportbonden
sportverenigingen