Visie & Beleidsplein

Evaluatie topsport talentscholen

Heijden, A. von, Elling, A., Hakkers, S., Reijgersberg, N., Rens, F.E.C.A. van, & Wisse, E. (2012). Evaluatie topsport talentscholen. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Op dit moment bestaan in Nederland 29 Topsport Talentscholen (voorheen LOOT-scholen) met ruim 3.500 LOOT-leerlingen. Deze scholen bieden hun topsportleerlingen faciliteiten om het volgen van onderwijs beter te kunnen combineren met het beoefenen van topsport. In de twintig jaar dat deze scholen bestaan, hebben ook andere scholen hun werkwijze steeds meer afgestemd op maatschappelijke ontwikkelingen in de topsport. Ongeveer twee op de vijf topsporttalenten kiezen voor een Topsport Talentschool. Het voorliggende onderzoek richt zich primair op de vraag of topsporttalenten op Topsport Talentscholen het beter doen in de combinatie sport en onderwijs dan topsporttalenten op andere schooltypen. Daarnaast is de vraag in hoeverre Topsport Talentscholen de schoolprestaties en het beweeggedrag van 'reguliere' leerlingen (zonder een officiële status van NOS*NSF) beïnvloeden.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anneke von Heijden-Brinkman
Agnes Elling
Stephan Hakkers
Niels Reijgersberg
Fleur van Rens
Ester Wisse

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

loot-scholen
talentontwikkeling
topsporters