Visie & Beleidsplein

Vrind 2012

Vlaamse regionale indicatoren

Bral, L., Vanweddingen, M., & Weekers, K. (2012). Vrind 2012: Vlaamse regionale indicatoren. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR).

Deze VRIND-editie is het derde rapport in de lopende legislatuur van de huidige Vlaamse Regering. Er wordt een uitgebreide set van indicatoren gedocumenteerd waarin zowel de ontwikkelingen in de Vlaamse samenleving als aanzetten tot effectmeting van het Vlaamse overheidsbeleid aan bod komen. De structuur is net zoals in de vorige edities grotendeels gebaseerd op de indeling van het Vlaamse regeerakkoord 2009-2014 en de doorbraken van Vlaanderen in Actie. De beleidsdomeinen zijn in 5 clusters gegroepeerd voorafgegaan door een inleidend hoofdstuk waarin globale sociaal-culturele, macro-economische en demografische ontwikkelingen geschetst worden. In de eerste cluster komen onderwijs, arbeidsmarkt, ondernemen, wetenschap en innovatie aan bod. Een tweede cluster rond de doorbraak 'Inzetten op een warme samenleving' beschrijft de ontwikkelingen op het vlak van cultuur en jeugd, sport, toerisme, media, gezondheid, zorg, diversiteit, inburgering en integratie, inkomen, armoede en sociale uitsluiting. De derde cluster 'Groen en dynamisch stedengewest' spitst zich toe op de ruimtelijke en ecologische aspecten met hoofdstukken over ruimtelijke ontwikkelingen, wonen, milieu en natuur, energie en landbouw. In deze cluster is een hoofdstuk over stad en platteland toegevoegd dat ruimer is opgevat dan de ruimtelijke en fysieke aspecten. Mobiliteit en logistiek vormen een afzonderlijke cluster rond de ViA doorbraak 'Slimme draaischijf van Europa'. Een laatste cluster belicht 'Een slagkrachtige overheid' en dit zowel op Vlaams als lokaal niveau. In deze cluster is er ook aandacht voor internationale aspecten. Paragraaf 3.2 is aan sport gewijd.

Uitgever(s): Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Luk Bral
Myriam Vanweddingen
Karolien Weekers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Vlaanderen
effectmeting
overheidsbeleid
samenleving
statistische gegevens