Visie & Beleidsplein

Monitor woonvormen dementie

trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 2008-2011

Willemse, B., Smit, D., Lange, J. de, & Pot, A. (2012). Monitor woonvormen dementie: trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 2008-2011. Utrecht: Trimbos-Instituut.

Deze publicatie beschrijft welke ontwikkelingen zich over de periode 2008-2011 hebben voorgedaan in de dementiezorg op een vijftal onderwerpen: de organisatie van de zorg en de personele bezetting, werkomstandigheden en welbevinden van het verzorgend personeel, de kwaliteit van de geboden zorg, kenmerken en zorgzwaarte van bewoners, en hun kwaliteit van leven. Aanvullend gaat dit rapport dieper in op het belang van persoonsgerichte zorg en de betrokkenheid van familie.

Uitgever(s): Trimbos-Instituut,

Download(s)

Monitor woonvormen dementie : trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 2008-2011

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Bernadette Willemse
Dieneke Smit
Jacomine de Lange
Anne Margriet Pot

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

dementie
ouderenzorg
verpleeghuizen