Visie & Beleidsplein

Verenigingsmonitor Haarlem 2012

Romijn, D., & Kalmthout, J. van (2012). Verenigingsmonitor Haarlem 2012. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Haarlem heeft in 2008 zelf een sportverenigingsmonitor uitgevoerd. In 2012 verrichtte het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente een vervolgonderzoek, om bij de sportverenigingen de huidige stand van zaken en de ontwikkeling na vier jaar in beeld te brengen. Inmiddels zijn er ook nieuwe thema's binnen het Haarlemse verenigingsleven actueel geworden. Deze extra thema's zijn toegevoegd aan de monitor. Voorliggende rapportage beschrijft de stand van zaken op de diverse gebieden waarop de Haarlemse sportverenigingen een bijdrage leveren aan de samenleving.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Verenigingsmonitor Haarlem 2012

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Romijn
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
maatschappelijke betrokkenheid
monitors
sportverenigingen