Visie & Beleidsplein

Onbewogen om bewegen

lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen

Binnekade, T.T., Eggermont, L.H.P., & Scherder, E.J.A. (2012). Onbewogen om bewegen: lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen. Amsterdam: Vrije Universiteit, Afd. Klinische Neuropsychologie.

Om het nut van beweegstimulering extra aan te tonen heeft de Vrije Universiteit (VU) in 2012 een literatuuronderzoek uitgevoerd om te de huidige stand van zaken van het onderzoek op het gebied van beweegstimulering voor ouderen die in zorginstellingen in Nederland verblijven in het algemeen en voor ouderen in lichte tot matige dementie in het bijzonder, te inventariseren.

Uitgever(s): Vrije Universiteit, Afd. Klinische Neuropsychologie,

Download(s)

Onbewogen om bewegen: lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Tarik Binnekade
Laura Eggermont
Erik Scherder

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

dementie
lichaamsbeweging
ouderen
ouderenzorg
verpleeghuizen
woon-zorgcentra