Visie & Beleidsplein

Staat van de gezondheidszorg 2012

preventie in de curatieve en langdurige zorg

noodzaak voor kwetsbare groepen

(2012). Staat van de gezondheidszorg 2012: preventie in de curatieve en langdurige zorg, noodzaak voor kwetsbare groepen. Den Haag: Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat toezicht houden bij zorgaanbieders of deze voldoende doen om mensen gezond te laten leven. Leefstijlbegeleiding is volgens de IGZ geen luxe, maar noodzaak, Er zijn goede initiatieven voor allerlei doelgroepen, maar deze missen vaak "structurele verankering" in de samenleving. De voornaamste zaken waar aandacht aan geschonken wordt zijn meer beweging, niet roken en een gezond gewicht. In het rapport staan zes groepen centraal waar de Inspectie in eerste instantie op wil focussen. Dit zijn onder meer ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen en bewoners van achterstandswijken. Het IGZ heeft zogenaamde bouwstenen ontwikkeld voor beweegstimulering van ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Uitgever(s): Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ),

Download(s)

Staat van de gezondheidszorg 2012 : preventie in de curatieve en langdurige zorg : noodzaak voor kwetsbare groepen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

dementie
leefstijl
lichaamsbeweging
ouderen
preventieve gezondheidszorg