Visie & Beleidsplein

Wat werkt nu werkelijk?

politiek en praktijk van sociale interventies

Uitermark, J., Gielen, A., & Ham, M. (2012). Wat werkt nu werkelijk?: politiek en praktijk van sociale interventies. Amsterdam: Van Gennep.

In dit boek onderzoeken prominente auteurs de beste en slechtste interventies op het gebied van criminaliteit, jeugd, gezondheid, arbeidsreïntegratie en sociaal beleid. Wat vertellen de databanken ons hierover? Het boek zoomt in op exemplarische voorbeelden van succesvolle maatregelen. Wat is de beste manier om kwetsbare en eenzame mensen weer bij de samenleving te betrekken? Helpt visolie tegen agressie? Halen kinderen door veel te sporten slechtere of juist betere cijfers op school? Welk beleid werkt tegen dakloosheid? Zijn het herhaalbare methoden? En wie bepaalt eigenlijk wat effectiviteit betekent of hoe het bewezen kan worden? Dit boek geeft overzicht van kennis over sociale interventies.

Uitgever(s): Van Gennep,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Justus Uitermark
Amy-Jane Gielen
Marcel Ham

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

criminaliteit
effectieve interventies
effectmeting
gezondheid
interventies
jeugdzorg
sport (algemeen)
wijkaanpak