Visie & Beleidsplein

Sportbonden monitor 2011

ontwikkeling van organisaties in de sport

facts & figures

Schouten, F., Verschuren, B., & Brands, H. (2012). Sportbonden monitor 2011: ontwikkeling van organisaties in de sport, facts & figures. Arnhem: NOC*NSF.

Met deze rapportage over de stand van zaken bij sportbonden in 2011 krijgen we inzicht in kengetallen die over de jaren heen gevolgd kunnen worden. Uit de cijfers blijkt dat het ledental van de aangesloten bonden nog altijd een stabiele stijgende lijn laat zien. Terwijl het aantal verenigingen licht daalt, neemt het aantal leden per vereniging toe. Ook het aantal medewerkers in dienstverband stijgt over de gemeten periode. Dit opgeteld bij de toenemende omzet, is een indicatie van verdere professionalisering van de branche.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Download(s)

Sportbonden monitor 2011 : ontwikkeling van organisaties in de sport : facts & figures

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Frank Schouten
Bastijn Verschuren
Huibert Brands

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

monitors
ontwikkeling
professionalisering
sportbeoefening
sportbonden
sportorganisaties
sportverenigingen