Visie & Beleidsplein

Je gaat het pas zien als je het door hebt...

conclusies en slotbeschouwing van de monitor samen voor sportiviteit en respect 2009-2012

Lucassen, J.M.H., Kalmthout, J. van, Steenbergen, J., Werff, H. van der, Smits, F., & Jong, M. de (2012). Je gaat het pas zien als je het door hebt...: conclusies en slotbeschouwing van de monitor samen voor sportiviteit en respect 2009-2012. Nieuwegein: Arko Sports Media.

In 2009 hebben elf sportbonden, onder regie en coördinatie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, een programma opgesteld ter bevordering van sportiviteit en respect. Ook NOC*NSF is een van de partners. Samen willen ze het onwenselijke gedrag op en rondom het sportveld, alsmede de (te) negatieve beeldvorming daarover, bespreekbaar maken en ten positieve veranderen. Het Mulier Instituut voerde de monitoring en evaluatie van dit initiatief uit en werkte hierbij nauw samen met Kennispraktijk, de KNHB, de andere betrokken sportbonden en NOC*NSF. In deze publicatie worden de algemene conclusies van deze evaluatie besproken.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

Je gaat het pas zien als je het door hebt... : conclusies en slotbeschouwing van de monitor samen voor sportiviteit en respect 2009-2012 : pdf

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jo Lucassen
Janine van Kalmthout
Johan Steenbergen
Harold van der Werff
Froukje Smits
Marcia de Jong

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Sportiviteit & respect (project)
gedragsverandering
normen en waarden
sportiviteit