Visie & Beleidsplein

Vitaliteit sportverenigingen Schiedam 2012

stand van zaken bij sportverenigingen in het perspectief van vitaliteit

Romijn, D., & Kalmthout, J. van (2012). Vitaliteit sportverenigingen Schiedam 2012: stand van zaken bij sportverenigingen in het perspectief van vitaliteit. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Schiedam heeft in de kadernota 'Een leven lang sporten en bewegen' doelstellingen geformuleerd voor sport en bewegen. Om de doelstellingen te bereiken is een belangrijke rol weggelegd voor de Schiedamse sportverenigingen. De verenigingen worden gezien als belangrijke partners in de uitvoering van het sportbeleid en worden in dat kader uitgedaagd die maatschappelijke rol zo goed mogelijk te vervullen en zoveel mogelijk Schiedammers aan hun club te binden. Daarnaast zijn sportverenigingen de hoofdgebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties. Vanuit het gemeentelijke oogpunt van effectieve en efficiƫnte besteding van middelen, is het noodzakelijk dat goed gebruik wordt gemaakt van de sportaccommodaties en dat verenigingen hun functie optimaal vervullen. Men wil in Schiedam komen tot hoogwaardige, goed geoutilleerde, multifunctionele sportparken die optimaal gebruikt worden. Voor een efficiƫnt en effectief gebruik van deze moderne sportparken is een belangrijke rol voor de sportvereniging weggelegd. Belangrijke voorwaarde om deze rol goed te kunnen vervullen is dat deze verenigingen vitaal zijn. De gemeente heeft een visie ontwikkeld op het optimaal functioneren van sportverenigingen. Die visie is ingevuld aan de hand van het begrip 'vitale vereniging'. Om inzicht te krijgen in de vitaliteit van de Schiedamse sportverenigingen heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren onder de sportverenigingen. De resultaten van dit onderzoek vormen een eerste stap met betrekking tot de vitalisering van de sportverenigingen in Schiedam. De resultaten van dit onderzoek en de bespreking van de uitkomsten met de verenigingen individueel (uitvoering door SenR gemeente Schiedam) geven richting aan het ondersteuningsbeleid van de gemeente.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Vitaliteit sportverenigingen Schiedam 2012 : stand van zaken bij sportverenigingen in het perspectief van vitaliteit

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

David Romijn
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
monitors
sportbeleid
sportbeoefening
sportverenigingen
vitale sportaanbieders