Visie & Beleidsplein

Minder klappen, meer applaus?

beeldvorming Nederlands publiek rondom voorkomen onwenselijk gedrag in de sport, 2011

Werff, H. van der, & Kalmthout, J. van (2012). Minder klappen, meer applaus?: beeldvorming Nederlands publiek rondom voorkomen onwenselijk gedrag in de sport, 2011. Utrecht: Mulier Instituut.

Onder regie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) hebben in 2009 elf sportbonden een programma opgesteld ter bevordering van sportiviteit en respect. Ook NOC*NSF is een van de partners. Dit heeft geleid tot het programma 'Samen voor Sportiviteit & Respect' (SSR). Met dit programma wil de sportsector - met financiële steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - het onwenselijk gedrag op en rondom het veld aanpakken en een bijdrage leveren aan de bevordering van Sportiviteit & Respect in de sport. Het doel van dit programma is het bewerkstelligen van: het formuleren van een duurzame en sportbrede aanpak ten bate van Sportiviteit & Respect; verbetering van de beeldvorming over de incidentie van onwenselijk gedrag in de sport; vergroten van aandacht voor Sportiviteit & Respect binnen de verenigingen; de aanpak van onwenselijk gedrag op en rondom het sportveld. De monitoring en evaluatie van dit landelijk programma wordt verricht door het Mulier Instituut. Een van de onderdelen van het onderzoeksprogramma betreft onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar de beeldvorming omtrent het vóórkomen van onwenselijk gedrag in de sport.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Minder klappen, meer applaus? : beeldvorming Nederlands publiek rondom voorkomen onwenselijk gedrag in de sport, 2011

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Harold van der Werff
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Sportiviteit & respect (project)
gedrag
normen en waarden
samenleving
vandalisme