Visie & Beleidsplein

Samen naar concreet sportief en tastbaar respect

de realisatie van actieplannen 'sportiviteit & respect' van sportbonden onderzocht

Smits, F., & Kalmthout, J. van (2012). Samen naar concreet sportief en tastbaar respect: de realisatie van actieplannen 'sportiviteit & respect' van sportbonden onderzocht. Utrecht: Mulier Instituut.

In 2009 hebben elf sportbonden, onder regie en coördinatie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, een programma opgesteld ter bevordering van sportiviteit en respect. Ook NOC*NSF is een van de partners. Samen willen ze het onwenselijke gedrag op en rondom het sportveld, alsmede de (te) negatieve beeldvorming daarover, bespreekbaar maken en ten positieve veranderen. De regiegroep waarin vertegenwoordigers van de elf sportbonden hebben plaatsgenomen, pakt het probleem collectief aan door het programma 'Samen voor Sportiviteit & Respect' (SSR) op te stellen. Alle elf aangesloten bonden hebben een actieplan opgesteld om het thema Sportiviteit & Respect (S&R) binnen hun bond vorm te geven. Deze plannen omvatten acties als bijvoorbeeld het ontwerpen van een toolkit voor verenigingsbestuurders, het lanceren van een campagne, het aanbieden van spelregeltesten en -cursussen, het introduceren van een prematch-briefing of het aanpassen van het tuchtrecht in het kader van S&R. Het Mulier Instituut heeft onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van individuele S&R-aanpak van de bonden. Het doel van dit onderzoek is om middels een procesevaluatie de succes- en faalfactoren van de actieplannen van de sportbonden inzichtelijk te maken.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Samen naar concreet sportief en tastbaar respect : de realisatie van actieplannen 'sportiviteit & respect' van sportbonden onderzocht

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Froukje Smits
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Sportiviteit & respect (project)
evaluatie
sportbeleid
sportbonden
werkplannen