Visie & Beleidsplein

Processen rond verplaatsing van voetbalverenigingen in vijf gemeenten

Daal, H.J. van, & Stuurop, K. (2002). Processen rond verplaatsing van voetbalverenigingen in vijf gemeenten. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Gezamenlijk sporten kan positieve gevolgen hebben voor de cohesie en het sociaal kapitaal in een wijk of gemeente. Er is echter ook bezorgdheid. In veel gemeenten dreigt veel ruimte die ter beschikking stond van de sport verloren te gaan. Naar aanleiding hiervan is een platform opgericht met vertegenwoordigers van de ministeries van VROM en VWS, BZK en de KNVB. Het platform wil bevorderen dat sport door goede ruimtelijke faciliteiten een positieve invloed heeft op de sociale kwaliteit van de samenleving. Het platform wil tevens meer inzicht in de complexiteit van situaties waarbij de dreiging van verplaatsing van sportaccommodaties bestaat. In vijf geselecteerde gemeenten is hiertoe een quick-scan uitgevoerd bij relevante sportclubs en betrokken ambtenaren sport en ruimtelijke ordening.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut, Landelijk Centrum Opbouwwerk,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Henk Jan van Daal
Kees Stuurop

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ruimtelijke ordening
sociale cohesie
sportaccommodaties