Visie & Beleidsplein

Impuls lokaal bekeken

verbinders in de tweede tranche

verdiepingsonderzoek naar effecten én processen van de inzet van combinatiefunctionarissen

Heijden, A. von, Boers, E., Hakkers, S., & Hilhorst, J. (2012). Impuls lokaal bekeken: verbinders in de tweede tranche, verdiepingsonderzoek naar effecten én processen van de inzet van combinatiefunctionarissen. Utrecht: Mulier Instituut.

Eind 2007 ondertekenden vertegenwoordigers van de ministeries van VWS en OCS, VNG, VBS namens alle bestuursorganisaties vanuit het onderwijs, NOC*NSF en de Cultuurformatie de bestuurlijke afspraak 'Impuls brede scholen, sport en cultuur'. Doel van deze Impuls is het leggen van verbindingen tussen (brede) scholen, sportverenigingen en culturele instellingen en aldus, door het aanbieden van laagdrempelige voorzieningen, een optimale ontplooiing onder kinderen te bewerkstelligen. Met de inzet van combinatiefunctionarissen krijgt deze samenwerking tussen onderwijs, sport en cultuur vorm en inhoud. De ondersteuning voor onderwijs en cultuur loopt tot en met december 2012. Begin 2012 heeft de minister van VWS besloten tot uitbreiding van het aantal combinatiefunctionarissen met een verbrede inzet, de zogenaamde buursportcoaches. Deze buurtsportcoaches gaan aan de slag met het realiseren van een breder sport- en beweegaanbod dat goed aansluit op de lokale vraag. Omdat de buurtsportcoaches nog maar pas aangesteld zijn, is het niet mogelijk deze nu al te monitoren. Onderhavig rapport 'beperkt' zich dan ook tot de rol van de combinatiefunctionarissen zoals deze binnen de oorspronkelijke Impuls worden ingezet.

Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid,

Download(s)

Impuls lokaal bekeken : verbinders in de tweede tranche : verdiepingsonderzoek naar effecten én processen van de inzet van combinatiefunctionarissen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anneke von Heijden-Brinkman
Eralt Boers
Stephan Hakkers
Jarno Hilhorst

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Impuls brede scholen, sport en cultuur
combinatiefunctionarissen
lokaal beleid