Visie & Beleidsplein

Wat doe je nu?!

mentale weerbaarheid en leiderschap

Wessels, F., & Delahaij, R. (2012). Wat doe je nu?!: mentale weerbaarheid en leiderschap. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Mentale weerbaarheid is een populair begrip in relatie tot toenemende druk en eisen die worden gesteld aan professionals in onze samenleving. Maar wat is mentale weerbaarheid eigenlijk en hoe versterk je die? In Wat doe je nu?! wordt uitgelegd wat mentale weerbaarheid is en welke concrete stappen kunnen worden genomen om mentale weerbaarheid te versterken. Er wordt ingegaan op de vraag hoe leidinggevenden een actieve rol kunnen spelen in het ontwikkelen van mentale weerbaarheid bij medewerkers die onder druk presteren. Kennis en ervaring opgedaan binnen de krijgsmacht, topsport en zakelijke wereld worden vertaald naar concrete inzichten en oplossingen voor leidinggevenden die hun mensen weerbaar willen maken en houden. Door het boek heen geven leidinggevenden uit de sport, de luchtvaart en het bedrijfsleven, maar ook van Defensie en de politie hun visie op mentale weerbaarheid en leiderschap. Hieruit blijkt het belang van mentale weerbaarheid voor de leider, de werknemer en de organisatie. Organisaties die investeren in de mentale weerbaarheid van hun personeel zullen daarvan zowel op de korte als de lange termijn profijt hebben, omdat hun mensen beter gaan presteren en minder snel zullen uitvallen onder druk.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Francesco Wessels
Roos Delahaij

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

leiderschap
mentale vaardigheden
weerbaarheid