Visie & Beleidsplein

Publiek-private samenwerking

Bodt, M., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2012). Publiek-private samenwerking.

In dit kwalitatieve onderzoek staat de empirie van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) centraal betreffende publiek-private samenwerking. De betekenisgeving aan publiek-private samenwerking van publieke, private en maatschappelijke partijen rondom NISB is onderzocht.

Uitgever(s):

Download(s)

Publiek-private samenwerking : wanneer is één plus één nu echt drie : onderzoek naar de complexiteit van publiek-private samenwerking en de organisatorische aspecten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Michiel Bodt
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
lichaamsbeweging
publiek-private samenwerking
samenwerkingsverbanden
scripties