Visie & Beleidsplein

Schets referentiemodel voor de provinciale sportondersteuning

voorzet voor consultatieronde ten behoeve van de aanscherping van het referentiemodel

(2001). Schets referentiemodel voor de provinciale sportondersteuning: voorzet voor consultatieronde ten behoeve van de aanscherping van het referentiemodel. Amsterdam: Boer & Croon management consultants.

In het kader van het SPIN-project is een masterplan opgesteld over een gezamenlijke landelijke toekomstvisie. Aansluitend hierop heeft NISB samen met IPO en IOS het initiatief genomen om de inrichting van de sportinfrastructuur op provinciaal niveau te onderzoeken en vorm te geven. Via een interactieve aanpak met spelers in het sport-ondersteuningsveld is gewerkt aan een referentiemodel voor de positie en rol van de provinciale sportinfrastructuur.

Uitgever(s): Boer & Croon management consultants,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
SPIN (project)
sportinfrastructuur