Visie & Beleidsplein

Zo kan het ook!

eindevaluatie

Berg, L. van den, & Dijkhuis, T. (2012). Zo kan het ook!: eindevaluatie. Bunnik: Gehandicaptensport Nederland.

Het programma Zo kan het ook! van Gehandicaptensport Nederland heeft de afgelopen jaren samen met 44 zorginstellingen een lans gebroken voor het stimuleren van een beweegcultuur in de zorg. Het enthousiasme binnen instellingen voor het organiseren van sport- en beweegactiviteiten is groot. Ook slagen steeds meer instellingen erin om sport en bewegen binnen het beleidsplan en/of zorgplan op te nemen; een belangrijke voorwaarde voor het creƫren van draagvlak en verankering van het sport- en beweegaanbod. Gedurende het programma hebben een drietal onderzoeken en evaluaties plaats gevonden. De resultaten zijn erg bemoedigend en de recente 2-meting wijst uit dat met Zo kan het ook! een belangrijke stap is gezet naar de realisatie van een structureel sport- en beweegaanbod voor mensen met een verstandelijke handicap.

Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Lilian van den Berg
Talje Dijkhuis

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
evaluatie
gehandicaptenorganisaties
gehandicaptensporten
mensen met een beperking
mensen met een verstandelijke beperking
sportaanbod
zorginstellingen