Visie & Beleidsplein

De macro-economische betekenis van de Olympische Spelen voor Amsterdam

Stichting het Nederlands Economisch Instituut (1985). De macro-economische betekenis van de Olympische Spelen voor Amsterdam. Rotterdam: Stichting het Nederlands Economisch Instituut.

In juni 1985 heeft de Stichting het Nederlands Economisch Instituut (NEI) in opdracht van de Stichting 'Olympische Spelen Amsterdam 1992' (Stichting OSA) een rapport uitgebracht getiteld 'De macro-economische betekenis van de Olympische Spelen voor Nederland'. Begin augustus 1985 heeft de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam (KVK) het NEI verzocht om een uitbreiding te geven aan deze studie door het opstellen van ramingen van de regionaal-economische betekenis van de Olympische Spelen voor Amsterdam. Het voorliggende rapport geeft een verslag van dit onderzoek dat, evenals de eerdergenoemde studie, is uitgevoerd door de afdeling Regionaal, Energie en Milieu Onderzoek van het NEI. De macro-economische betekenis van de (eventueel) te houden Spelen voor Amsterdam is uitgedrukt in termen van productie, werkgelegenheid, toegevoegde waarde en lonen plus salarissen.

Uitgever(s): Stichting het Nederlands Economisch Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Stichting het Nederlands Economisch Instituut

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Olympische Spelen
economie