Visie & Beleidsplein

Training effectief samenwerken

sport en bewegen

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2012). Training effectief samenwerken: sport en bewegen. Ede: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Samenwerking op het gebied van sport en bewegen neemt een centrale plaats in binnen ontwikkelingen als de brede school, naschoolse opvang, gezonde school, ketenaanpak, dagarrangementen, combinatiefuncties en buurt-onderwijs-sport (BOS). Hoe geef je vorm en inhoud aan de samenwerking? Hoe zorg je er samen voor dat er een optimaal effect wordt bereikt? En hoe houd je de spirit erin? Deze map wordt ingezet bij de NISB-training 'Effectief samenwerken, sport en bewegen'. De training is van nut voor professionals, die betrokken zijn bij sport- en bewegingsstimulering. Denk aan sportconsulenten, beleidsmedewerkers, GGD-medewerkers en vak- en/of groepsleerkrachten of teams. Het is te gebruiken op zowel bestuurs-, beleids- als uitvoerend niveau.

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
ketenaanpak
lichaamsbeweging
samenwerking
samenwerkingsverbanden