Visie & Beleidsplein

Excellente trainer/coaches voor excellente sport

ontwikkeling en invoering van een kwaliteitsassessment voor sportleiders

Lucassen, J.M.H. (2012). Excellente trainer/coaches voor excellente sport: ontwikkeling en invoering van een kwaliteitsassessment voor sportleiders. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Aan sport wordt in onze moderne samenleving veel waarde gehecht. Sport is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding voor heel veel Nederlanders, maar er valt meer mee te winnen voor de samenleving. Bijvoorbeeld op het vlak van educatie, gezond gedrag, maatschappelijke participatie en gemeenschapsvorming. Dat goede begeleiding van alle sportbeoefenaars nodig is om de maatschappelijke winst door sport volledig te kunnen boeken, wordt algemeen erkend. De begeleiders zijn degenen die 'het verschil kunnen maken' tussen een matig en een goed sportaanbod. Maar is die begeleiding wel in voldoende mate voorhanden en zijn sportleiders goed toegerust voor hun werk? Dit blijkt al decennialang een knelpunt binnen de sportsector. Van oudsher worden trainer/coaches en sportleiders vooral opgeleid om sporters tot excellente sportprestaties te brengen. Maar lang niet alle sportbeoefenaren worden gedreven door drang naar excellente prestaties. De verbreiding van de sportdeelname onder brede groepen van de bevolking met een andere motivatie en achtergrond heeft geleid tot een differentiatie van de bekwaamheidsprofielen van sportleiders. Ook de ambitie van de sportsector om bij te dragen aan een Nederlandse samenleving waarin ieder op zijn manier kan uitblinken, vergt sportleiders met andere bekwaamheden. Deze publicatie gaat uitgebreid in op de hierboven geschetste ontwikkeling van de sportarbeidsmarkt. Een cruciale uitdaging voor de sportsector blijft om 'de juiste mensen op de juiste plaatsen' te krijgen. Zowel de sportorganisaties als de actieve trainer/coaches zijn daarbij gebaat met een hulpmiddel om kwaliteiten of competenties van sportleiders te kunnen beoordelen. Hoe zo'n assessment kon worden vormgegeven en hoe het werd ingevoerd, vormt de centrale vraag van deze studie.

Uitgever(s): Arko Sports Media, Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jo Lucassen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

aanleren
begeleiding
coaches
coaching
implementatie
kwaliteitsinstrumenten
kwaliteitsmanagement
proefschriften
sportgeschiedenis
sportopleidingen
trainers