Visie & Beleidsplein

De leeftijdsvriendelijke gemeente

op zoek naar positief ouderenbeleid

Dekker, F., Stavenuiter, M., Toorn, J. van den, & Straaten, R. van (2012). De leeftijdsvriendelijke gemeente: op zoek naar positief ouderenbeleid. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

In dit onderzoek gaan de auteurs op zoek naar factoren die het lokale verschil tussen het aantal kwetsbare ouderen en de zorgvraag kunnen verklaren. De auteurs verrichten hiervoor een analyse van de literatuur en maken een rondgang langs acht gemeen­­­ten. Een belangrijke uitkomst is dat de civil society bijdraagt aan het tegengaan van kwetsbaarheid. Om gemeenten te onder­steunen bij de opzet en uitvoering van lokaal ouderenbeleid formuleren de auteurs een vijftal perspectieven die kunnen dienen als hulpmiddel namelijk de wetende, activerende, ondersteunende, informerende en metende gemeente.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

De leeftijdsvriendelijke gemeente : op zoek naar positief ouderenbeleid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Fabian Dekker
Monique Stavenuiter
Jessica van den Toorn
Roos van Straaten

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
ouderenbeleid
wet maatschappelijke ondersteuning