Visie & Beleidsplein

LIFE21

de discursieve actie methode

jongeren ontwikkelen gezondheidsinterventies

Lamerichs, J., Koelen, M., Molder, H.F.M. te, & Nierop, P. van (2006). LIFE21: de discursieve actie methode, jongeren ontwikkelen gezondheidsinterventies. Wageningen: Wageningen Universiteit, Sectie Communicatiewetenschap.

De sectie communicatiewetenschap van Wageningen Universiteit en de afdeling Gezondheidsbevordering van de GGD Eindhoven hebben met financiële steun van ZON-Mw een project uitgevoerd dat als titel draagt: 'LIFE21: Jongeren van 12-18 door middel van actieve participatie betrekken bij de invulling van hun eigen gezonde leefstijl'. Het project is gestart in april 2002 en is in december 2004 afgerond. Dit rapport geeft een overzicht van de ervaringen die tijdens het project zijn opgedaan. Tevens wil dit rapport professionals de gelegenheid bieden op gedetailleerde wijze kennis te nemen van de methodiek die tijdens dit project is ontwikkeld en de resultaten die hiermee zijn bereikt bij het ontwerpen van interventies vóór en dóór de doelgroep.

Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Sectie Communicatiewetenschap,

Download(s)

LIFE21 : de discursieve actie methode : jongeren ontwikkelen gezondheidsinterventies

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Joyce Lamerichs
Maria Koelen
H.F.M. te Molder
P. van Nierop

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheid
gezondheidsbeleid
interventies
jeugdparticipatie
jongeren