Visie & Beleidsplein

2013

van pech & rampspoed

Schnabel, P. (2013). 2013: van pech & rampspoed. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Maakt het ongeluksgetal 13 het jaar 2013 nu ook tot een ongeluksjaar? De nieuwjaarsuitgave 2012 gaf het SCP met vooruitziende blik al de titel 'Niet alle dagen feest'. Inmiddels weten we dat we voor 2013 in ieder geval economisch weinig goeds te verwachten hebben. Als het met de economie niet beter gaat, worden de vooruitzichten voor politiek en samenleving er ook niet beter op. Het net aangetreden kabinet van VVD en PvdA zag de eerste bruggen uit het regeerakkoord al weer wegslaan in de golven van verontwaardiging over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Dat het akkoord ook veel andere en voor burger, bedrijfsleven en overheid zelf weinig prettige maatregelen bevat, bleef nog even ongezien. 2013 zal het jaar van de harde waarheid worden. De crisis heeft Nederland nu echt bereikt en dat kan niet meer zonder gevolgen blijven. 'Pech moet weg' klinkt als een beschrijving van een houding die in de verzorgingsstaat lange tijd een bijna reële verwachtig is geweest, weinig minder dan naïef nu de welvaartssamenleving stappen terug zal moeten doen. Vergeleken met veel andere landen, zeker in Zuid-Europa of Noord-Afrika en Klein-Azië, is in objectieve zin zeker nog geen sprake van rampspoed, maar in subjectieve zin beleven veel mensen dat toch al wel zo.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Schnabel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleving
economie
politiek
samenleving
toekomst