Visie & Beleidsplein

Aan het werk in een combinatiefunctie

combinatiefuncties conform CAO's en voorbeelden uit de praktijk

(2010). Aan het werk in een combinatiefunctie: combinatiefuncties conform CAO's en voorbeelden uit de praktijk. Combinatiefuncties Onderwijs.

Een combinatiefunctie klinkt heel leuk, maar hoe ziet een combinatiefunctie er eigenlijk uit in de praktijk? Het project "Combifuncties Onderwijs" stimuleert het werken met combinatiefuncties in het onderwijs in combinatie met de sport- en cultuursector. Bijgaande publicatie schetst eerst de achtergrond van combinatiefuncties, gaat vervolgens in op het begrip functies en functiebeschrijvingen en geeft tenslotte een aantal voorbeelden van combinatiefuncties uit de praktijk. Hiermee willen we betrokken partijen inspireren bij het invoeren van combinatiefuncties op basis van de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Deze publicatie vormt een onderdeel van een groter pakket aan ondersteuningsmiddelen voor het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO).

Uitgever(s): Combinatiefuncties Onderwijs,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

combinatiefunctionarissen
functieprofielen