Visie & Beleidsplein

'Het bestuur springt in met frisse tegenzin'

de stand van zaken met betrekking tot vrijwilligerswerk en -beleid in de sport

Lindert, C. van (1998). 'Het bestuur springt in met frisse tegenzin': de stand van zaken met betrekking tot vrijwilligerswerk en -beleid in de sport. Arnhem: NOC*NSF.

Om de stand van zaken met betrekking tot het vrijwilligerswerk en -beleid bij sportverenigingen vast te stellen en om te zijner tijd veranderingen hierin te meten, is een nulmeting uitgevoerd. Er is daarbij een onderscheid gemaakt in drie vormen van verenigingswerk: zelfwerkzaamheid, vrijwilligerswerk en betaald werk. Dit rapport is een verslag van die nulmeting.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Caroline van Lindert

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportverenigingen
vrijwilligersbeleid
vrijwilligerswerk