Visie & Beleidsplein

De impuls van een combinatiefunctionaris, 2-meting

Heijden, A. von, & Kalmthout, J. van (2012). De impuls van een combinatiefunctionaris, 2-meting. Utrecht: Mulier Instituut.

Eind 2007 werd door vertegenwoordigers van het ministerie van OCW en VWS, VNG, VBS, NOC*NSF en de Cultuurformatie het bestuursakkoord 'Impuls brede scholen, sport en cultuur' ondertekend. Deze Impuls betreft een structurele inzet van rijksmiddelen voor de inzet van combinatiefunctionarissen die een brug vormen tussen de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Ook combinaties met opvang en welzijn zijn mogelijk. De doelstellingen van de Impuls zijn verdeeld in zogenoemde output- en outcomedoelstellingen. In voorliggend rapport wordt met behulp van bestaand periodiek onderzoek gekeken naar de outcome van de Impuls aan de hand van de doelstellingen zoals deze door het ministerie van VWS zijn opgesteld. De situatie in 2007 en 2009 is al eerder vastgesteld (0- en 1-meting). Deze rapportage beschrijft de situatie in 2011 (2-meting).

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

De impuls van een combinatiefunctionaris, 2-meting

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anneke von Heijden-Brinkman
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Impuls brede scholen, sport en cultuur
combinatiefunctionarissen