Visie & Beleidsplein

Lay-out #22

sport in the city

ontwerpend onderzoek naar de relatie tussen sport en stad

Kompier, V., Casas Valle, D., & ArchitectuurFonds (2012). Lay-out #22: sport in the city, ontwerpend onderzoek naar de relatie tussen sport en stad.

In Lay-out #22 onderzoekt Textoer de mogelijkheid om het aanbod en de integratie van sportvoorzieningen in de stad te versterken. De sportbeoefening in Nederland groeit; ook in de steden. Helaas zijn sportaccommodaties ruimtelijk en organisatorisch vaak slecht gemengd met andere programma's in de stad. Zo bevinden zich veel sportcomplexen aan de randen van de stad. Reden voor Textoer om een onderzoek te starten naar de mogelijkheid om het aanbod en de integratie van breedtesportvoorzieningen in de stad te versterken. Zijn er instrumenten aan te bieden voor een betere inpassing van sport in de stedelijke omgeving? Textoer onderzocht daarom vijf inspirerende voorbeelden van sportvoorzieningen in de stad in Berlijn, Kopenhagen, Porto, Valencia en Amsterdam. De analyse inspireert om met andere ogen naar de huidige en toekomstige sportvoorzieningen in Nederland te kijken. Zo kunnen sportplekken aantrekkelijke ontmoetingsplekken zijn en kan sport worden ingezet om de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten.

Uitgever(s): ArchitectuurFonds,

Download(s)

Lay-out #22 : sport in the city : ontwerpend onderzoek naar de relatie tussen sport en stad

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vincent Kompier
Daniel Casas Valle
ArchitectuurFonds

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

architectuur
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportinfrastructuur
steden