Visie & Beleidsplein

Quick scan evaluatie sportevenementen

Hover, P., & Schendel, A. van (2012). Quick scan evaluatie sportevenementen. Utrecht: Mulier Instituut.

Binnen de WESP (Werkgroep Evaluatie SPortevenementen), een landelijke samenwerking tussen hoger onderwijs- en kennisinstellingen en ondernemingen, zijn richtlijnen ontwikkeld om een sportevenement te evalueren. De richtlijnen 'economische impact' en 'promotionele waarde' zijn hiervan voorbeelden. De investering die gepaard gaat met het inzetten van deze richtlijnen is doorgaans goed te financieren door (stakeholders van) evenementen met een (inter)nationale betekenis. Voor kleinschalige evenementen, gericht op de lokale of regionale gemeenschap, ligt dat anders. Voor de provincie Noord-Brabant is het van belang dat ook de relatief kleine evenementen (in Brabant) geƫvalueerd kunnen worden aan de hand van een praktische richtlijn, speciaal gemaakt voor de relatief kleine (eendaagse) evenementen. Daarom heeft de provincie Noord-Brabant het Mulier Instituut en NHTV gevraagd een onderzoeksrichtlijn te ontwikkelen die bij deze evenementen ingezet kan worden. Deze richtlijn is ook toepasbaar op evenementen die buiten Noord-Brabant plaatsvinden. Aan de hand van de in dit rapport beschreven onderzoeksrichtlijn worden de vier volgende thema's gemeten: economische impact, bezoekers- en deelnemersaantallen, bezoekersprofiel (waaronder herkomst) en tevredenheid en loyaliteit van bezoekers.

Uitgever(s): Mulier Instituut, NHTV,

Download(s)

Quick scan evaluatie sportevenementen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Hover
Albert van Schendel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bezoekers
economie
evaluatie
meetmethoden
methoden
onderzoeksmethoden
provincies
sportevenementen
tevredenheid