Visie & Beleidsplein

... Inspired by London 2012

onderzoeksrapport van 11 case studies naar de maatschappelijke legacy van de Olympische Spelen in Londen uitgevoerd in opdracht van NISB

Brinkhof, S.R.A., Dijk, B., & Eekeren, F. van (2012). ... Inspired by London 2012: onderzoeksrapport van 11 case studies naar de maatschappelijke legacy van de Olympische Spelen in Londen uitgevoerd in opdracht van NISB. Utrecht: Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

'Welke bijdrage kan een groot sportevenement leveren aan maatschappelijke vraagstukken?' 'Hoe kan de maatschappelijke waarde van deze evenementen worden benut, vergroot en verankerd?' Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), heeft het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht benaderd voor een onderzoekstraject rondom deze vragen. Begin 2012 voerde USBO een literatuurstudie uit om inzicht te verkrijgen in reeds opgedane kennis rondom deze vragen. Daarnaast zal USBO in opdracht van NISB de komende jaren een aantal case studies uitvoeren rondom verschillende evenementen. De eerste case study die in dit verband is uitgevoerd is een onderzoeksproject rondom de Olympische en Paralympische Spelen van Londen 2012. Zowel de Olympische als Paralympische Spelen zetten sterk in op sociale nalatenschap, de zogenaamde legacy. Hiervoor is onder andere het Inspire Programme opgezet: succesvolle niet-commerciële initiatieven kunnen een Inspire Mark aanvragen en zich daarmee officieel verbinden aan de Spelen. Studenten van de USBO master 'Sportbeleid en Sportmanagement' hebben elf verschillende Inspire projecten bestudeerd, om antwoord te krijgen op de vragen: 'Hoe werkt 'Olympische inspiratie' door in de lokale organisatiepraktijken?' 'Op welke manier zijn de verschillende projecten vormgegeven?' 'Wat zijn de succesfactoren?' De uitkomsten van dit onderzoek worden in dit rapport gepresenteerd.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO),

Download(s)

... Inspired by London 2012 : onderzoeksrapport van 11 case studies naar de maatschappelijke legacy van de Olympische Spelen in Londen uitgevoerd in opdracht van NISB

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sélène Brinkhof
Bake Dijk
Frank van Eekeren

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Olympische Spelen
samenleving
sportevenementen
topsportevenementen