Visie & Beleidsplein

Sport onder dak

samenvatting van het onderzoek naar ontwikkelingen, knelpunten en gemeentelijke beleidskeuzen op het gebied van binnensportaccommodaties

SGBO, & Van Dijk, Van Soomeren en Partners (1994). Sport onder dak: samenvatting van het onderzoek naar ontwikkelingen, knelpunten en gemeentelijke beleidskeuzen op het gebied van binnensportaccommodaties. Rijswijk: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Directie Sportzaken.

Naar aanleiding van signalen uit diverse gemeenten heeft het ministerie van VWS (Directie Sportzaken) aan SGBO en Van Dijk, Van Soomeren en Partners opdracht gegeven om gezamenlijk een onderzoek uit te voeren naar de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen rondom binnensportaccommodaties. Hierbij is ook gekeken naar de reeds genomen en te verwachten beleidsmaatregelen van gemeenten op dit terrein. Het onderzoek is uitgevoerd in de eerste helft van 1994. In deze samenvatting worden de hoofdlijnen en belangrijkste resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.

Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Directie Sportzaken,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

SGBO
Van Dijk, Van Soomeren en Partners

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
lokaal beleid
onderzoeken
sportaccommodaties