Visie & Beleidsplein

Sport bedrijven

onderzoek naar de stand van zaken en de effecten van privatisering van sportaccommodaties

SGBO (1989). Sport bedrijven: onderzoek naar de stand van zaken en de effecten van privatisering van sportaccommodaties. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), Directie Sportzaken, Afdeling Ruimtelijke Voorzieningen in de Sport.

Het onderzoek naar privatisering van sportaccommodaties, waarvan in dit rapport de resultaten worden gepresenteerd, heeft twee doelstellingen: in de eerste plaats het geven van inzicht in de stand van zaken van het privatiseringsproces (de mate waarin wordt geprivatiseerd en de vormen die daarbij worden gehanteerd); en in de tweede plaats het analyseren van allerlei mogelijke effecten van privatisering. Het rapport is opgesteld door onderzoekers van de afdeling Sociaal-Geografisch en Bestuurskundig Onderzoek (SGBO) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), Directie Sportzaken, Afdeling Ruimtelijke Voorzieningen in de Sport,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

SGBO

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

privatisering
sportaccommodaties