Visie & Beleidsplein

Participatie in zicht

gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg

Gaag, R. van der, Gilsing, R., & Mak, J. (2013). Participatie in zicht: gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Het Nederlandse jeugdzorgstelsel staat aan de vooravond van een grote verandering. Niet alleen gemeenten krijgen een nieuwe rol toebedeeld, maar ook burgers. Concreet houdt de stelselwijziging of transitie in dat de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp overgaat naar gemeenten; van licht tot zwaar en van vrijwillig tot gedwongen. Het uitgangspunt hierbij is de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders. In opdracht van het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ) is onderzocht hoe gemeenten omgaan met participatie van jeugd, ouders en cliënten bij het jeugd(zorg)beleid, ook in de komende transitie. Dit rapport geeft een actueel beeld van de participatie, de dilemma's en knelpunten die gemeenten daarbij ervaren en de betrokkenheid van de doelgroepen. Daarnaast beschrijft het rapport achttien goede voorbeelden van participatie in verschillende gemeenten. De aanbevelingen zijn zowel gericht aan landelijke partijen (ministerie, VNG, cliëntorganisaties) als aan gemeenten. Een advies is elkaar in een participatieagenda te vinden om de positie en de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders serieus te versterken.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Participatie in zicht : gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Renske van der Gaag
Rob Gilsing
Jodi Mak

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

burgerparticipatie
goede voorbeelden
jeugdparticipatie
jeugdzorg