Visie & Beleidsplein

De JGZ in beeld bij adolescenten

samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren

handreiking

Heerwaarden, Y. van (2013). De JGZ in beeld bij adolescenten: samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren, handreiking. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Deze handreiking geeft de JGZ-organisaties en gemeenten handvatten bij de invoering van het nieuwe tienercontact. Het contactmoment is een goed middel om gezonde leefstijl bij jongeren te bereiken. In het eerste gedeelte worden de uitgangspunten van het contact tussen adolescenten en de JGZ besproken. Ingegaan wordt op wat er vanuit de wetenschap bekend is over gezondheidsrisico's en de wensen van jongeren als het gaat om leefstijl en gezondheid. Daarna volgt een overzicht aan stappen die moeten worden ondernomen om gezamenlijk gezondheid en gezond gedrag te bevorderen en invulling te geven aan het contact tussen adolescenten en de JGZ. Deel II geeft een meer praktische uitwerking om invulling te geven aan het contactmoment.

Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ),

Download(s)

De JGZ in beeld bij adolescenten : samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Yvonne van Heerwaarden

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugdgezondheidszorg
jongeren
leefstijl