Visie & Beleidsplein

Sociale cohesie en sociaal beleid

drie publiekscolleges in de balie

Schuyt, K. (1997). Sociale cohesie en sociaal beleid: drie publiekscolleges in de balie. Amsterdam: Uitgeverij De Balie.

Is het waar dat sociale cohesie de afgelopen decennia minder is geworden? Dreigt onze samenleving langzaam maar zeker uit elkaar te vallen? Na jaren van onderschikking aan de trend van individualisering en het primaat van de economie, staat sociale cohesie nu weer op de politieke agenda's. Om het publieke debat over dit onderwerp van nieuwe intellectuele energie te voorzien vroeg De Balie Kees Schuyt in een serie openbare colleges oude en nieuwe inzichten uit de sociologie te verbinden met actuele sociale problemen en het huidige sociale beleid. Het eerste college wijdde Schuyt aan twee erflaters van de sociologie: Simmel en Durkheim; de Haagse praktijk van het sociale beleid werd onderzocht in het tweede, en in het afsluitende college beantwoordde Schuyt de vraag wat momenteel sociale problemen zijn die aandacht verdienen van beleidsmakers. Alle colleges werden gevolgd door een debat met telkens twee opponenten die Schuyt het vuur bij tijd en wijle aan de schenen legden. Journaliste Jannetje Koelewijn nam de verslagen van deze debatten voor haar rekening.

Uitgever(s): Uitgeverij De Balie,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kees Schuyt

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
sociale cohesie
sociologie